terms & conditions

Alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die onder deze algemene voorwaarden en onder deze voorwaarde vallen, zijn onderworpen aan Nederlands recht en jurisdictie. In geval van vertaling of uitleg van de inhoud van de website van Pyami, blijft de Nederlandse versie van de tekst op deze website en van deze algemene voorwaarden bepalend.

1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en overeenkomsten tussen Pyami en de consument, waarbij Pyami deze voorwaarden zal hanteren tenzij schriftelijk anders is vastgesteld. Indien artikelen bij Pyami worden besteld, aanvaardt de afnemer automatisch de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

2. BESTELLINGEN


Zodra een bestelling is geplaatst, ontvangt de consument direct een e-mail ter bevestiging van de bestelling en de totale kosten die aan de bestelling verbonden zijn. Alle bestellingen worden binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling door de consument verzonden. In geval van een technische storing, die onder de categorie omstandigheden valt waarop Pyami geen invloed heeft, zal een bestelling echter zo spoedig mogelijk worden verzonden. Pyami zal de consument naar behoren op de hoogte houden van de status van de bestelling. Wij streven ernaar onze website (www.pyami.com) zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een bepaald product niet meer leverbaar is, in dat geval zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen met de consument. Een product dient binnen 30 dagen na bestelling bij de consument afgeleverd te worden. Indien Pyami hier niet aan voldoet, kan de consument de bestelovereenkomst per direct ontbinden. Dit is echter niet mogelijk indien de betrokken partijen eerder een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

3. PRIJZEN EN BETALING
Alle op de website van Pyami vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Consumenten kunnen op verschillende manieren digitaal aan Pyami betalen. De verschillende betalingsmogelijkheden worden op de website onder de titel “Betaling” aangegeven. Verzending van de bestelling vindt plaats zodra Pyami de betaling voor de bestelling heeft ontvangen. Pyami zal de verzendkosten toevoegen aan de factuur van de bestelling. Meer informatie over de verzendkosten kun je vinden onder de titel: “Verzending”.

4. LEVERTIJD
De levertijd is een indicatie en wordt daarom niet gegarandeerd. De uiteindelijke levertijd zal echter niet meer dan één week van de aangegeven levertijd bedragen, met uitzondering van “overmacht”. De bestelling wordt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling verwerkt en verzonden. Pyami kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de post niet in staat is de bestelling tijdig bij de consument te bezorgen.

5. RETOUREN
Pyami accepteert graag retourzendingen. Artikelen moeten binnen 14 dagen na de leveringsdatum worden geretourneerd. Retourneer alle artikelen in de originele verpakking en met de originele hanglabels. Pyami accepteert geen artikelen die gewassen, gedragen, bevlekt, beschadigd of op enige wijze veranderd zijn. Artikelen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden teruggestuurd naar de afzender, minus de verzendkosten voor het terugsturen van de artikelen.

Een artikel kan worden geruild voor hetzelfde model in een andere maat of kleur. Als het nieuwe artikel goedkoper is, wordt het bedrag gecrediteerd. Is een artikel duurder dan krijgt u een nieuwe factuur en een nieuw betalingsverzoek. De oude factuur wordt gecrediteerd en teruggestort op de rekening waarvan betaald is.
Het ruilen van een artikel voor een ander model is niet mogelijk. In dat geval zal de bestelling worden terugbetaald, eventuele nieuwe artikelen kunnen in de online winkel worden gekocht.

Alle retouren dienen tezamen te gaan inclusief een formulier met daarop het ordernummer, reden van retour en de wens tot ruilen of terugbetaling. Niet identificeerbare retourzendingen kunnen mogelijk niet worden terugbetaald. Retourzendingen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending in behandeling genomen. De geretourneerde artikelen worden teruggestort op dezelfde kaart of rekening als waarmee ze zijn betaald. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

Pyami raadt aan uw retourzending met traceerbare post te versturen, dus bewaar uw track & trace bonnetje om uw bestelling te kunnen volgen. Wij hebben geen informatie over uw retourzending terwijl deze nog onderweg is naar ons. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Verloren pakketten worden niet terugbetaald.

Als Pyami het verkeerde artikel heeft gestuurd of het artikel bij aankomst defect blijkt te zijn, moet je Pyami hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van het/de artikel(en) op de hoogte stellen. Wij zullen de retourkosten vergoeden en je zo spoedig mogelijk de nieuwe en juiste artikelen toesturen, indien de voorraad strekt.

Retouradres
MyParcel.nl – Afd. Retouren
Postbus 442
2130AK Hoofddorp
The Netherlands


6. EIGENDOMSOVERDRACHT
Het eigendom van de artikelen gaat pas over als aan de daaraan verbonden verplichtingen van de koper is voldaan. Op het moment van eigendomsoverdracht (het moment van aflevering van de artikelen) gaat de productaansprakelijkheid over op de koper.

7. GELD TERUG GARANTIE
Indien de consument, om welke reden dan ook, het artikel niet wenst af te nemen, heeft de consument het recht het artikel binnen 14 werkdagen na aflevering aan Pyami te retourneren. De consument dient Pyami vooraf schriftelijk via e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen en dient alle verdere, door Pyami gestelde, retourvoorwaarden en instructies op te volgen. Deze garantie vervalt indien het artikel is gedragen of gewassen, of indien de consument heeft geprobeerd het artikel op enige wijze te herstellen of te wijzigen. Retourartikelen worden alleen geaccepteerd als het in de originele, onbeschadigde verpakking wordt verstuurd en de labels nog aan de artikelen zitten. Bovendien komen de verzendkosten van de geretourneerde artikelen geheel voor rekening van de consument. Pyami zal in geen geval de verzendkosten van geretourneerde goederen vergoeden. Indien de retourinstructies nauwkeurig zijn opgevolgd, zal Pyami de consument binnen 30 dagen na ontvangst van het (de) geretourneerde artikel(en) terugbetalen.

8. VRAGEN/KLACHTEN
Bij vragen of klachten over een van onze producten of procedures kun je ons per e-mail (service@pyami.com) op de hoogte stellen. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een antwoord.

9. PRIVACY


Pyami vindt het zeer belangrijk dat alle persoonlijke gegevens van de consument met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Pyami zal de persoonlijke gegevens van de consument niet aan derden verstrekken, behalve wanneer de gegevens nodig zijn voor de levering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling heeft Pyami de naam, het factuur- en afleveradres en de betalingsgegevens van de consument nodig om een bestelling te kunnen verwerken. De betalingsgegevens worden alleen gebruikt om het betalingsproces af te ronden. Indien de consument zich abonneert op onze nieuwsbrief of RSS, worden zijn persoonsgegevens gebruikt om hem op de hoogte te houden van wijzigingen in ons assortiment, speciale aanbiedingen, verbeteringen aan de website en andere relevante informatie met betrekking tot Pyami. De bezoekgegevens worden bijgehouden voor statistische doeleinden. Informatie over het aantal bezoekers en de bezoekfrequentie aan onze website wordt gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze algemene informatie is echter anoniem en kan niet worden herleid tot de individuele bezoeker.

10. AANSPRAKELIJKHEID
Alle artikelen in het assortiment van Pyami zijn met de grootste zorg samengesteld. Pyami kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade in welke vorm dan ook, oftewel lichamelijk, materieel of immaterieel, die kan ontstaan door slecht functioneren of verkeerd gebruik van de door Pyami verkochte artikelen en/ of het losraken van materialen of accessoires. De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. Pyami kan echter de mogelijkheid van eventuele fouten of onvolledigheden in de informatie op deze website niet uitsluiten. Pyami kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Pyami kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele type- of drukfouten die een onjuiste verkoopprijs zouden kunnen communiceren. In dat geval zal Pyami de prijs zo spoedig mogelijk aanpassen. De werkelijke kleur van de producten kan afwijken van de kleuren die op de computerschermen worden getoond. Pyami kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen als gevolg van de kwaliteit van de computerschermen. De positie en grootte van de daadwerkelijke applicaties en/of pailletten op de kleding kunnen enigszins afwijken van de weergave op de website. Pyami kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Bepaalde links op de website kunnen toegang geven tot websites en informatie die door derden worden geëxploiteerd en onderhouden. Pyami heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

11. OVERMACHT
Ondanks de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pyami in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de bestelling van de comsument te annuleren dan wel de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk aan de opdrachtgever mee te delen. De opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding, tenzij dit gezien de omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. COPYRIGHT
Alle informatie op de websites van Pyami is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie van Pyami’s website te kopiëren, te gebruiken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Bezoekers en gebruikers van de website van Pyami kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie op de website. Geen van de teksten of grafische voorstellingen van de websites van Pyami mag geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of openbaar worden gebruikt voor druk, fotokopie, fax, overtypen, in een elektronisch gegevensbestand, of voor enig ander reproductie doel.

13. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Alle gebruikers van de website dienen op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met, alle bovenstaande algemene voorwaarden. Door een bestelling bij Pyami te plaatsen, gaat de consument automatisch akkoord met al onze algemene voorwaarden. De gegevens van de klant van Pyami worden automatisch opgeslagen in onze klantenlijst en zullen onze nieuwsbrief ontvangen.